Παιδαγωγική Έκθεση – Πού εστιάζουμε

α) Οικογενειακή κατάσταση

(Πού ζει, με ποιους, πόσα αδέλφια, κατάσταση υγείας (φυσικής και ψυχικής) μελών οικογένειας)

 

β) Η ανάπτυξη του παιδιού

(Χρόνιες παθήσεις, αλλεργίες, κλπ. Έχει αναπτύξει προφορικό λόγο;)

 

γ) Αυτονομία, αυτοεξυπηρέτηση

(Τρώει, ντύνεται, κοιμάται και αυτοεξυπηρετείται στην τουαλέτα μόνο του;)

 

δ) Προσαρμογή στο νηπιαγωγείο

(Προσαρμόστηκε εύκολα στο σχολείο; Τι τον/την δυσκόλεψε;)

 

ε) Το παιχνίδι

(Με τι παίζει όταν βρίσκεται στο σπίτι ή στο σχολείο; Ποια παιχνίδια αγαπά και ποια τον/την δυσκολεύουν;)

 

στ) Κοινωνικοποίηση

(Έχει φίλους; Ποιους; (μικρότερους ή μεγαλύτερους από αυτόν/ήν;) Συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια; Έχει εκδηλώσει προβληματικές συμπεριφορές, όταν βρίσκεται με άλλους (ποιους, πού); Δραστηριοποιείται με εξωσχολικές δραστηριότητες;)

 

ζ) Ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά του/της σημεία, όπως εκφράζονται μέσα στο σχολείο;

 

 

Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου

Σχολική Σύμβουλος 23ης Περιφέρειας Π.Α.

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών

M.A. in Education Πανεπιστημίου Lancaster