Κατηγορία: Διδακτική Μεθοδολογία

 • Η λεπτή κινητικότητα των παιδιών

  Ένα νέο ανησυχητικό φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του στον εκπαιδευτικό ορίζοντα, το οποίο συνδέεται με το έλλειμμα των απαραίτητων δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, που θα πρέπει να κατέχουν τα παιδιά, όταν φθάνουν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο. Οι παρατηρήσεις μου από τις επισκέψεις μου στα Νηπιαγωγεία –κατά το πρώτο τρίμηνο- επιβεβαιώνουν δυστυχώς το γεγονός ότι τα […]

 • Κριτήρια επιλογής γραμμικών πολυμέσων (linear multimedia)

  Τι είναι τα πολυμέσα (multimedia); Τα πολυμέσα είναι μία από τις τεχνολογίες των αρχών της δεκαετίας του 90 και αποτελούν το σημείο συνάντησης πέντε μεγάλων βιομηχανιών: της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ηλεκτρονικών εκδόσεων, της βιομηχανίας audio και video καθώς και της βιομηχανίας της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.   Με τον όρο «πολυμέσα» έχει αποδοθεί στα […]

 • Η Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο – Σημεία ενδιαφέροντος

  Η Μετάβαση – εννοιολογικός προσδιορισμός Με τον όρο μετάβαση αναφερόμαστε στην πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία το άτομο μετακινείται από ένα οικείο σε ένα άλλο νέο περιβάλλον, το οποίο έχει δικούς του κανόνες λειτουργίας, στους οποίους το άτομο οφείλει να προσαρμοστεί. Ο άνθρωπος, κατά τη διάρκεια της ζωής του, καλείται συχνά να προσαρμοστεί σε καινούργια […]

 • Παιδαγωγική Έκθεση – Πού εστιάζουμε

  α) Οικογενειακή κατάσταση (Πού ζει, με ποιους, πόσα αδέλφια, κατάσταση υγείας (φυσικής και ψυχικής) μελών οικογένειας)   β) Η ανάπτυξη του παιδιού (Χρόνιες παθήσεις, αλλεργίες, κλπ. Έχει αναπτύξει προφορικό λόγο;)   γ) Αυτονομία, αυτοεξυπηρέτηση (Τρώει, ντύνεται, κοιμάται και αυτοεξυπηρετείται στην τουαλέτα μόνο του;)   δ) Προσαρμογή στο νηπιαγωγείο (Προσαρμόστηκε εύκολα στο σχολείο; Τι τον/την δυσκόλεψε;)   […]

 • «Ένα διαφορετικό «κουτί πρώτων βοηθειών»

  Το κουτί που θα σας περιγράψω, απευθύνεται στους μαθητές σας – ένα για τον καθένα – και συμβολίζει τη φιλοσοφία που θα διαπερνά τις σχέσεις σας μέσα στην τάξη, τη σχολική χρονιά που θα διανύσουμε. Μπορείτε να το προσφέρετε στα παιδιά κατά τις πρώτες ημέρες στο σχολείο, μαζί με ένα συνοδευτικό σημείωμα που θα περνά […]

 • Η διδασκαλία των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο – Μέρος 2

    συνέχεια από το πρώτο μέρος   ζ) Κατανόηση χρόνου Η δυνατότητα των νηπίων να ανακαλούν με τη σειρά γεγονότα, όπως συμβαίνουν στο χρόνο, η χρονική αλληλουχία όπως ονομάζεται, είναι μία πρώιμη κατάκτηση των παιδιών από πολύ νωρίς στη ζωή τους. Κάθε παιδί από την ηλικία των 2 χρόνων έχει συνείδηση της καθημερινής ρουτίνας της ζωής […]

 • Η διδασκαλία των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο – Μέρος 1

  Ο όρος «Μαθηματικά», συνήθως, συνδέεται με «σωστές» ή «λάθος» απαντήσεις. Η επαφή των παιδιών στο Νηπιαγωγείο με ένα πρόγραμμα Μαθηματικών πρέπει να είναι πολύ προσεκτική, για να μην φέρει τα παιδιά αντιμέτωπα με πολλές «λάθος» απαντήσεις (ή πολλές αποτυχίες). Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε, πολύ νωρίς, τα παιδιά σε αυτό που ο Cockcroft (1982) διατύπωσε ως […]

 • Τα στάδια εξέλιξης της γραφής των παιδιών

  Σήμερα, αναγνωρίζουμε ότι τα παιδιά οικοδομούν την αντίληψή τους για τη γραπτή γλώσσα σε μια εξελικτική πορεία που είναι αισθητή και ομοιόμορφη σε όλα τα παιδιά. Τα στάδια εξέλιξης της γραφής έχουν περιγραφεί από τους Clay (1975), Ferreiro & Teberosky (1982), Temble, Nathan, Temble & Burris (1993) και είναι τα εξής: α) Το στάδιο του […]

 • Δραστηριότητες γνωριμίας (Μέρος 2ο)

  Οι δραστηριότητες που ακολουθούν δεν είναι ανταγωνιστικές, είναι ευχάριστες και δημιουργούν προϋποθέσεις για ένα κλίμα φιλίας ανάμεσα στα παιδιά. Όταν τα παιδιά αισθάνονται αποδοχή και ότι ανήκουν σε μία ομάδα, μαθαίνουν καλύτερα. Οι δραστηριότητες αυτές, μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ομάδες, τόσο ως προς την ηλικία, όσο και ως προς το μέγεθος. 1. Μοιραστείτε σε […]

 • Δραστηριότητες γνωριμίας (Μέρος 1ο)

  Οι δραστηριότητες που ακολουθούν δεν είναι ανταγωνιστικές, είναι ευχάριστες και δημιουργούν προϋποθέσεις για ένα κλίμα φιλίας ανάμεσα στα παιδιά. Όταν τα παιδιά αισθάνονται αποδοχή και ότι ανήκουν σε μία ομάδα, μαθαίνουν καλύτερα. Οι δραστηριότητες αυτές, μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικές ομάδες, τόσο ως προς την ηλικία, όσο και ως προς το μέγεθος. 1. Στην αρχή […]